Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (http://violet.vn/thcs-cupui-daklak)
 • (daklak.edu.vn)

Ảnh ngẫu nhiên

Xuan_Nham_Thin_2012_3.jpg Banner_xuan_canh_dan.swf 0.DSC02502.jpg IMG_1032.jpg 046d6d1ad09b721401ccff8f093e8f43.jpg 0b5d41af504ef6c65793a44b310bbcba.swf Trang 123.jpg Trang_76.swf Trai_dat.jpg 0.Hinh90.swf Trang 86.swf Trang 96.jpg Trang 90.swf Huong_Dan_Su_Dung_Google.swf 0.Huong_dan_hoc_Flash_12.swf 0.Huong_dan_hoc_Flash_9.swf 0.Lam_chu_giao_dien_Flash.flv 0.Banner3.jpg 0.Ky_thuat_chinh_lan_da(chu_de_5).flv 0.24_-_Duong_vien.flv

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Yang Mao

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

  Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật năm học 2010-2011

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        HUYỆN KRÔNG BÔNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

                     YANG MAO                     

                  

              Số: …./QĐ-HT                              Krông Bông, ngày 04 tháng 10 năm 2010

   

  QUYẾT ĐỊNH

  V/v thành lập Hội đồng Kỷ luật  năm học 2010-2011

                     

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS YANG MAO

   

  Căn cứ điều lệ trường trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/04/2007của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

             Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng tại điều 19 của điều lệ trương trung học phổ thông;

             Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của trường THCS Yang Mao;

             Xét phẩm chất, năng lực của CB-GV-CNV.

              

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  - Điều 1: Nay thành lập Hội đồng Kỷ luật – năm học 2010-2011 gồm các ông bà có tên sau:

            - Trưởng ban – Ông Y Sang Niê, Hiệu trưởng.

  - Phó Trưởng ban – Ông Hà Như Thịnh, Phó HT kiêm CT CĐCS.

  - Phó Trưởng ban Thường trực – Ông Hồ Văn Nam, TTCM kiêm Phó CT CĐCS;

  - Thư ký – Bà Võ Thị Hạnh, giáo viên kiêm TKHĐ;

  - Ủy viên:

            - Ông Bùi Thanh Tùng, giáo viên kiêm Bí thư Đoàn trường;

            - Lưu Văn Cường, Tổng phụ trách Đội TNTP;

            - Ông Mai Văn Tư, Tổ trưởng CM;

  - Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Tổ trưởng CM;

  - Ông Phạm Văn Trường, TT tổ Văn phòng.

  - Điều 2: Các thành viên trong Hội đồng Kỷ luật  năm học 2010-2011 thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật thi đua khen thưởng đang được ban hành để kịp thời khen thưởng công bằng, khách quan để phong trào giảng dạy, học tập của đơn vị ngày một tốt hơn, đồng thời cũng chấn chỉnh kịp thời các hành vi sai phạm của CB-GV-CNV cũng như học sinh trong trường học.

  - Điều 3: Các ông bà có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. uyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

   

       HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:                                                                         (Ký tên, đóng dấu)   

                 - Như điều 3;

                 - Lưu: VT.


  Nhắn tin cho tác giả
  Hà Như Thịnh @ 14:11 25/11/2010
  Số lượt xem: 1954
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến